Menu Zavřeno

Meteosondy v provozu

Informace k datům

  • Vzorkování všech dat sondy je každých 5 sekund
  • Odesílání dat ze sondy na web je každých 10 minut
  • Průměrná rychlost větru: průměr 120-ti měření v úseku 10min.
  • Náraz větru: maximální hodnota v úseku 10min.
  • Směr větru: vážený průměr směru a rychlosti větru v úseku 10min. (metoda Yamartino)

Datum a čas přijetí dat od sondy. Pokud jsou data doručována správně a včas je sonda On-Line (zelená).
Při nepřijetí dat od sondy po intervalu měření je zobrazeno Off-Line (červená).

Občanský rozbřesk a soumrak vypočítaný dle umístění meteosondy. (začíná okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° pod horizontem, občanský soumrak začíná západem Slunce a končí okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° pod horizontem)

Kruhový graf směrů a rychlostí větru za poslední hodinu měření. Každá ručička odpovídá směru od kud vítr fouká, její délka je rychlost větru. Černá část ručičky je průměrná rychlost, červená náraz větru. Uvnitř grafu jsou poslední hodnoty. Zelená výseč grafu ukazuje vhodné směry větru na daném místě.

Datová pole posledního-aktuálního záznamu. Směr větru, průměrná rychlost, náraz větru, teplota/vlhkost a tlak. (Pokud je instalováno doplňující čidlo)

Historie měřených dat.

Graf naměřených hodnot za posledních 12h. Nová data jsou zcela vpravo.